www.sognekonsulent.dk (gudstjenester) - www.kristendomsundervisning.dk
Oversigt Hjemmesiden www.gudstj.dk blev oprindelig lavet til forberedelse af og meditiation over enkelte gudstjenesters forløb og indhold. Forskellige faktorer betød at der kun blev to af dem - 2003. Men her er de sider, som formidlede ideer og kommunikation om sagen.

2014: Man kan forestille sig at de sociale medier, fx. Facebook, giver nogle nemme og hutigt realiserbare muligheder for at tage ideen op. En blog er også en form, som kunne tænkes omkring forberedelse af en given gudstjeneste.

I marts 2014 henviser Christianity ToDay til et projekt WikiWorship som rummer nogle af elementerne - men som nærværende sider her viser, er sagen altså ikke helt så ny, som der anført.

"Interaktiv gudstjeneste" her implicerede også en ret arbejdsintensiv nettjeneste. Den er ikke nødvendig for sagens skyld. Leg med billeder mm. kan sagten rummes på FB og en blog.


Om gudstjeneste: Gudstjenester:
Hvad forestiller en gudstjeneste?

Gudstjenesten som tolkningstoppe

Trosbekendelsen

Uddybende, teologisk materiale
Forvandling

Alteret

Trinitatis søndag A (15-6-2003)
Andet
Hvem er vi?

Ideen bag

12. søndag efter Trinitatis (7-9-2003)